BHXH
MANG LẠI NHỮNG LỢI ÍCH VÀ AN TOÀN CHO TƯƠNG LAI

Bảng giá BHXH

SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG
1 NĂM+6 THÁNG
2 NĂM +9 THÁNG
3 NĂM+12 THÁNG
4 NĂM +12 THÁNG
BHXH-VAN-10     418,000 528,000
BHXH-VAN- 100 550,000 880,000 1,045,000 1,320,000
BHXH-VAN- 1000 880,000 1,408,000 1,672,000 1,936,000
BHXH-VAN-MAX 1,210,000 1,936,000 2,299,000 2,585,000

*(Đã bao gồm 10% VAT, Không bao gồm Token)

GÓI COMBO GIÁ TRỊ

Chữ Ký Số VNPT - CA và BHXH

GÓI DỊCH VỤTHỜI GIANKHUYẾN MẠITHÀNH TIỀN
(đã bao gồm VAT)
Dưới 10 lao động1 năm6 tháng1,870,000
2 năm9 tháng2,706,000
3 năm12 tháng3,080,000
Dưới 100 lao động1 năm6 tháng2,134,000
2 năm9 tháng3,245,000
3 năm12 tháng3,570,600
100-1000 lao động1 năm6 tháng2,447,500
2 năm9 tháng3,707,000
3 năm12 tháng4,158,000
Không giới hạn lượng lao động1 năm6 tháng2,750,000
2 năm9 tháng4,208,600
3 năm12 tháng4,752,000

*(Đã bao gồm 10% VATvà Token)

Liên hệ

Liên hệ bằng nút gọi ngay để được tư vấn trực tiếp