Trong quá trình làm nghiệp vụ kế toán khó có thể tránh khỏi những sai sót về ngày tháng, số tiền hàng hoặc thông tin liên quan đến đơn vị mua hàng như tên, mã số thuế,… Lúc này, cần phải lập biên bản điều chỉnh đi cùng hoá đơn để giúp kế toán sửa sai các lỗi này. Dưới đây là cách lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử chi tiết nhất mà bạn nên tham khảo.

Khi nào cần lập biên bản điều chỉnh hoá đơn điện tử

Trường hợp cần lập biên bản điều chỉnh hoá đơn điện tử căn cứ theo Khoản 3 điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC. Cần lập biên bản điều chỉnh hoá đơn khi phát hiện sai sót về nội dung hóa đơn điện tử trong các trường hợp sau:

Phát hiện sai sót trong hoá đơn điện tử nhưng chưa gửi cho người mua

Đối với trường hợp này, bên bán cần thực hiện huỷ hoá đơn sai và lập lại hoá đơn mới để gửi cho bên mua. Khi thực hiện điều chỉnh thông tin sai trên hóa đơn điện tử cần lưu ý:

– Lưu trữ hoá đơn sai đã huỷ để phục vụ công tác tra cứu của cơ quan chức năng.

– Kế toán không phải lập biên bản huỷ hoá đơn.

– Với bất kỳ lỗi sai nào trên hoá đơn cũng có thể áp dụng cách xử lý này nếu chưa gửi hoá đơn đến người mua.

Biên bản điều chỉnh hoá đơn cần có thoả thuận của bên mua và bên bán

Hóa đơn điện tử đã gửi cho bên mua mà phát hiện sai sót

Nếu hoá đơn bị sai sót đã gửi đến người mua thì kế toán cần căn cứ vào những tiêu chí nhất định để xử lý hoá đơn. Cụ thể:

– Xác định rõ hàng hoá, dịch vụ đã bàn giao cho bên mua chưa.

– Bên bán và bên mua đã thực hiện kê khai hoá đơn sai chưa.

– Thông tin sai sót trên hoá đơn có ảnh hưởng đến số tiền thanh toán không.

– Hoá đơn sai cần điều chỉnh lại nội dung hay điều chỉnh tăng, giảm.

Hướng dẫn cách lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử

Mỗi lỗi sai sót trong mỗi trường hợp nêu trên có cách xử lý, lập biên bản điều chỉnh khác nhau. Kế toán cần căn cứ vào từng lỗi để lập biên bản cho phù hợp.

Mỗi trường hợp sai sót có một cách điều chỉnh khác nhau

Trường hợp 1: Hóa đơn điện tử có lỗi sai đã gửi cho người mua, chưa giao hàng, hai bên đều chưa kê khai thuế

Trường hợp này, bên mua và bên bán xác nhận sai sót, thực hiện huỷ hoá đơn bị sai. Bên bán lập hoá đơn mới gửi bên mua. Trên hoá đơn điện tử mới cần có nội dung “Hóa đơn này thay thế cho hóa đơn số xxx, ký hiệu xxx , gửi ngày xx tháng xx năm xxxx”.

Trường hợp 2: Đã gửi hoá đơn điện tử sai sót đến người mua, đã giao hàng hóa và hai bên đã kê khai thuế

Trường hợp này, hai bên cần lập văn bản thỏa thuận, ký điện tử xác nhận lỗi sai sót. Bên bán lập hóa đơn điện tử mới điều chỉnh, ghi rõ nội dung đã điều chỉnh như điều chỉnh tăng/ giảm, điều chỉnh thuế suất, điều chỉnh số lượng hàng hoá,…

Trường hợp 3: Phát hiện lỗi sai mã số thuế, tên hàng hoá, ngày tháng năm, đơn vị tính trên hóa đơn điện tử đã kê khai thuế.

Trường hợp này cần điều chỉnh nội dung hóa đơn, không điều chỉnh tăng/ giảm vì không liên quan đến số tiền. Hai bên cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và ký điện tử để xác nhận sai sót. Bên bán lập hoá đơn điều chỉnh thành nội dung đúng.

Lưu ý khi lập hoá đơn để tránh xảy ra sai sót

Lưu ý khi lập biên bản điều chỉnh hoá đơn điện tử

Khi lập biên bản điều chỉnh hoá đơn, người lập cần lưu ý những chi tiết quan trọng như:

– Ngày trên biên bản điều chỉnh hóa đơn phải cùng với ngày trên hóa đơn mới điều chỉnh.

– Trên biên bản điều chỉnh hoá đơn phải thể hiện rõ nội dung “Điều chỉnh hóa đơn số xxx, ngày tháng lập, ký hiệu xxx, xuất hóa đơn điều chỉnh số xxx, ngày tháng lập,  ký hiệu xxx. Nội dung điều chỉnh… “

– Phải lập hoá đơn điều chỉnh đi kèm biên bản điều chỉnh hoá đơn khi phát hiện hóa đơn viết sai đã kê khai thuế.

– Bên bán không cần lập hoá đơn điều chỉnh nếu ghi đúng mã số thuế, sai tên, địa chỉ người mua.

Xem thêm:

Hướng dẫn thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử mới nhất

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn điện tử khi có sai sót mới nhất 2021

Với những thông tin nêu trên của VNPT, kế toán đã nắm được cách lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, cần lưu ý đến lỗi sai, thuộc trường hợp nào để thực hiện điều chỉnh cho đúng.