DVE80

DVE80

DVE80 gửi 888

80.000 đ /tháng

Cú pháp

Đăng ký gói cước: DVE80 gửi 888
Hủy gói cước: HUY DVE80 gửi 888
Kiểm tra dung lượng gói cước DATAKM gửi 888

Quy định chung
  1. Áp dụng cho thuê bao trả trước chưa đăng ký gói cước nào
  2. Phương thức trừ cước: Trừ cước vào Tài khoản chính
  3. Gói cước có hiệu lực ngay sau khi được đăng ký/gia hạn thành công và có hiệu lực đến hết chu kỳ của tháng đăng ký/gia hạn.
  4. Gói cước tự động gia hạn theo chu kỳ
  5. Gói cước được đăng ký đồng thời với các gói data cơ bản khác, không được phép đăng ký đồng thời với gói VieOn có cùng quyền lợi nội dung;
  6. Dung lượng data được ưu đãi trong gói sẽ được cộng vào tài khoản Data khuyến mại, nếu đăng ký nhiều gói thì data ưu đãi sẽ được cộng dồn và tính theo thời hạn của gói cuối cùng.
  7. Nếu tài khoản chính bị khóa khách hàng không sử dụng được các ưu đãi miễn phí còn lại, khách hàng cần nạp tiền để tiếp tục được sử dụng;
  8. Trường hợp chuyển đổi hình thức thanh toán từ trả sau sang trả trước hoặc ngược lại, gói cước đã đăng ký trước thời điểm chuyển đổi không được bảo lưu (bị xóa) khi chuyển sang hình thức thanh toán mới.
DVE80

DVE80 gửi 888

DVE80

80.000 đ

D500V gửi 888

D500TV

600.000 đ
3

 MAX109V gửi 888

MAX TV109

109.000 đ
Digi 2

DIGI129 gửi 9588

DIGI129

129.000 đ